skip to Main Content
DevSecOps Automated

DevSecOps Automated är som att ha ett compliance-team som har obegränsat med tid och resurser. Automatisera efterlevnad av ditt företags säkerhetspolicys för hela din AWS-miljö — oavsett dess storlek eller komplexitet.

Vad är DevSecOps Automated?

DevSecOps Automated är en unik tjänst skapad av Buzzcloud som automatiserar säkerhetsåtgärder och upprätthåller kontinuerlig efterlevnad av policys för hela din AWS-miljö. Tjänsten stödjer helautomatisk hantering av säkerhetsincidenter och tillämpar relevanta disciplinära åtgärder i enlighet med de riktlinjer som ni formulerat. DevSecOps Automated kommer att göra ditt efterlevnadsteams arbete mer effektivt och konsekvent – i takt med att molnmiljöer blir mer komplexa och svåra att övervaka manuellt.

Kom igång med DevSecOps Automated

Kontakta oss idag för att komma igång med DevSecOps Automated.

Hur fungerar
DevSecOps Automated?

Med DevSecOps Automated detekteras och åtgärdas alla säkerhetsincidenter automatiskt och oavkortat.
Låt oss titta på ett fiktivt scenario som exemplifierar några av de många fördelarna med att produktionssätta DevSecOps Automted.

Ett utvecklingsteam skapar en tillfällig databas för att testköra ett API de arbetar med.

Med DevSecOps Automated detekteras och åtgärdas alla säkerhetsincidenter automatiskt och oavkortat. Låt oss titta på ett fiktivt scenario som exemplifierar några av de många fördelarna med att produktionssätta DevSecOps Automted.

Dessa mindre – men potentiellt förödande – säkerhetsincidenter kan lämnas obemärkta av företagets SOC i flera månader — under vilka de utgör en sårbarhet för allvarliga externa säkerhetshot.

Med DevSecOps Automated produktionssatt kommer tjänsten att:

Omedelbart upptäcka skapandet av databasen.

Justera databaskonfigurationen så att den följer företagspolicy och bästa praxis.

Lagra metadata om händelsen i efterforskande ändamål.

Automatiskt skapa ett ärende i en ITSM-lösning och förmedla till SOC vad som har hänt och varför.

Informera användaren som skapade databasen.

Nyckeln är automatisering, då både detektering, vidtagna åtgärder och långsiktiga konsekvenser för säkerhetsincidenter kan automatiseras helt efter ditt företags behov.

Varför DevSecOps Automated?

Vanligen går det tid mellan det att ett efterlevnadsproblem uppstår och att det upptäcks och åtgärdas. Denna tidsperiod kan vara lång eller kort – men den utgör alltid en sårbarhet när den uppstår. Med DevSecOps Automated elimineras den tidsperioden. Ditt företag ges möjlighet att upprätthålla 100% efterlevnad av säkerhetspolicys i din AWS-miljö – mellan team, affärsområden och hela bolag.

Så hur kan man veta att det fungerar? De flesta företag drabbas faktiskt av många fler efterlevnadsincidenter än vad de inser. För en av våra kunder ledde produktionssättning av DevSecOps Automated till att detekterade säkerhetsproblem ökade från 75 st till 1500 st vid implementation. Under onboarding av tjänsten kommer Buzzcloud att hjälpa dig att hantera eventuella toppar i antal incidenter och vägleda dig till ett säkrare, effektivare och helt automatiserat sätt att åtgärda efterlevnad i din AWS-miljö.

Kom igång

Är du redo att komma igång? Fyll i formuläret för att påbörja den resa mot en mer effektiv, innovativ och säker molnlösning.

    Back To Top