skip to Main Content
Om oss
Vi erbjuder produktionssättning av företags digitala tjänster i samarbete med Amazon Web Services. Buzzcloud är Sveriges enda Certifierad Partner som arbetar 100% med Amazon Web Services.
Jag grundade Buzzcloud för att säkerställa
bästa möjliga teknologi för utveckling
av nya svenska innovationer.

Sverige rankas idag som ett av mest framstående innovationsländerna i världen. Innovation är motorn i ekonomin som blir allt mer kunskapsdriven och beroende av teknologi för genombrytningar som bygger välfärd.

Vad som behöver vara på plats har det kommit många olika svar på efter Bruce Schneier popularized the Triangle People, Process, Technology. Buzzcloud hjälper er med tillgång till den bästa teknologi att utveckla nya innovationer på.

De globala molntjänstleverantörernas investeringar teknologi är överlägsen alla andra i IT-ekosystemet vilket innebär att teknikutveckling minskat i betydelse som konkurrensmedel.

De globala molntjänstleverantörernas har på sätt och vis demokratiserat tillgången till den bästa tekniken. Alla företag i världen, oavsett storlek, geografi, bransch har samma förutsättningar.

Buzzclouds vision är att hjälpa svenska företag använda molntjänster som ökar innovationskraften.

Håkan Björklund
Svenska uppfinningar
Pacemaker

Den här uppfinningen räddar miljontals liv. Pacemakern som utvecklades 1958 av Rune Elmqvist drivs av ett batteri och placeras inuti en persons kropp för att reglera en annars oregelbunden hjärtrytm. Pacemakern avger elektriska pulser för att säkerställa korrekt muskelkontraktion.

Svenska uppfinningar
Pacemaker

Den här uppfinningen räddar miljontals liv. Pacemakern som utvecklades 1958 av Rune Elmqvist drivs av ett batteri och placeras inuti en persons kropp för att reglera en annars oregelbunden hjärtrytm. Pacemakern avger elektriska pulser för att säkerställa korrekt muskelkontraktion.

Vision

Vår vision är att hjälpa svenska företag produktionssätta molntjänster som ökar innovationskraften.

Value Proposition

Med vår omfattande kunskap om Amazon Web Services ekosystem av molntjänster hjälper vi företag att utveckla affärsmodeller och förbättra informationsdrivna affärsprocesser. Intelligent användning av molntjänster ökar innovationsbidraget samtidigt som implementeringstiden och kostnaderna reduceras.

Vår affärsmodell är uppbyggd kring Amazon Web Services som ger skalbarhet utan kapacitetsbegränsning eller bindningstid. Kunden betalar endast för konsumtion och eliminerar behovet av hårdvara och mjukvara.

Molntjänster fungerar smidigt och problemfritt med Buzzcloud som spindel i nätverket.

Svenska uppfinningar
Skiftnyckel

Även om det kanske inte verkar omedelbart revolutionerande, är den justerbara skiftnyckeln en av de mest använda svenska uppfinningarna och finns i nästan varje verktygslåda. Skiftnyckeln är populär bland annat då man slipper bära runt på förpackningar med olika nycklar i. År 1891 patenterade Johan Petter Johansson den justerbara skiftnyckeln, ibland kallad svensk nyckel.

Svenska uppfinningar
Skiftnyckel

Även om det kanske inte verkar omedelbart revolutionerande, är den justerbara skiftnyckeln en av de mest använda svenska uppfinningarna och finns i nästan varje verktygslåda. Skiftnyckeln är populär bland annat då man slipper bära runt på förpackningar med olika nycklar i. År 1891 patenterade Johan Petter Johansson den justerbara skiftnyckeln, ibland kallad svensk nyckel.

Styrelse
Håkan Björklund
Ordförande
Mats Nilsson
Advokat & Partner MAQS
Tony Regnhamn
Styrelseledamot
Rådgivare
Hans Werner
Grundare & CEO Radar Ecosystem
Martin Elwin
AWS Ninja (Black Belt)
Back To Top