AWS DevSecOps

Molnet blir mer och mer komplext och ställer allt högre krav på Governance. DevSecOps är en unik tjänst skapad av Buzzcloud som automatiserar säkerhetsåtgärder och upprätthåller kontinuerlig efterlevnad av policys för hela din AWS-miljö.

AWS DevSecOps

Tiden mellan en upptäckt incident eller governanceproblem och åtgärd kan ofta vara kritisk. Med DevSecOps får ni ett automatiserat system som omedelbart åtgärdar säkerhetsincidentet, vilket minimerar risken för potentiella hot. Detta ger er en säkrare miljö och bättre regelefterlevnad.

Med DevSecOps upptäcks och åtgärdas alla säkerhetsincidenter automatiskt och oavkortat. Nyckeln är automatisering, då både detektering, vidtagna åtgärder och långsiktiga konsekvenser för säkerhetsincidenter kan automatiseras helt efter just ert behov.

Vi leder dig till en tryggare och automatiserad AWS-miljö

Många underskattar antalet efterlevnadsincidenter. En av våra kunder upplevde en dramatisk ökning från 75 till 1500 detekterade säkerhetsproblem vid implementeringen av DevSecOps. Vi vägleder dig genom onboarding-processen, hanterar toppar i incidenter och leder dig mot en tryggare, mer effektiv och helt automatiserad AWS-miljö.

Kontakta oss idag!

Är du redo att komma iväg på din AWS-resa? Vi ser fram emot att prata vidare kring hur vi kan hjälpa ditt företag främja innovationskraften.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du våran privacy policy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.