skip to Main Content
Om Buzzcloud
Vi erbjuder produktionssättning av företags digitala tjänster i samarbete med Amazon Web Services.

Vision

Bästa AWS partnern i Norden med AWS spjutspets kompetens

Value Proposition

Med vår omfattande kunskap om Amazon Web Services ekosystem av molntjänster hjälper vi företag att utveckla affärsmodeller och förbättra informationsdrivna affärsprocesser. Intelligent användning av molntjänster ökar innovationsbidraget samtidigt som implementeringstiden och kostnaderna reduceras.

Vår affärsmodell är uppbyggd kring Amazon Web Services som ger skalbarhet utan kapacitetsbegränsning eller bindningstid. Kunden betalar endast för konsumtion och eliminerar behovet av hårdvara och mjukvara.

Molntjänster fungerar smidigt och problemfritt med Buzzcloud som spindel i nätverket.

Back To Top