skip to Main Content

Intelligent AWS Adaption

Move

to AWS

Våra AWS ninjor hjälper er att använda färdiga molntjänster så att verksamheten omgående kan dra nytta av fördelarna med molnet för att förverkliga digital transformation.

Innovate

on AWS

Genom att använda molntjänster accelererar er time to market. Med oss som partner drar ni nytta av AWSs omfattande forskning och utveckling inom artificial intelligence, internet of things och big data.

Operate

on AWS

Vi hanterar era AWS molntjänster och avlastar verksamheten. Vi hjälper er med compliance och regelefterlevnad samt automatiserar avstämning av faktiska molnkostnader vilka vi optimerar i realtid.

Vad vi gör

Buzzcloud kombinerar AWS beprövade molntjänster med andra ledande leverantörers teknologi. På så sätt skapas lösningar som är integrerade i er IT- och affärsarkitektur, vilket accelererar tid till marknaden, ökar innovationskraft och minskar kostnader.

Vi ser molnet som en outnyttjad resurs, där molngiganterna årligen investerar 65 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Källa: Radar Ecosystem Specialist

Martin Elwin

Genom att använda molntjänster får organisationer tillgång till modern, robust och säker funktionalitet så att deras ingenjörer kan få de resurser som behövs, när de behövs, utan att tvingas spendera tid på grunderna. Många företag ser redan drift av egen it-infrastruktur som lika onödig som att generera egen el eller rena sitt eget vatten – och resten försöker komma ikapp!

Svenska uppfinningar
Propeller

En av de viktigaste uppfinningarna som möjliggör dagens resor är propellern, som ursprungligen konstruerades för fartyg och patenterades av den svenska uppfinnaren John Ericsson 1836. Ericsson byggde det berömda amerikanska slagskeppet Monitor som hjälpte Nordamerika att segra mot Sydamerika.

Svenska uppfinningar
Propeller

En av de viktigaste uppfinningarna som möjliggör dagens resor är propellern, som ursprungligen konstruerades för fartyg och patenterades av den svenska uppfinnaren John Ericsson 1836. Ericsson byggde det berömda amerikanska slagskeppet Monitor som hjälpte Nordamerika att segra mot Sydamerika.

Hans Werner

När det gäller den strategiska molnmognaden så har den ökat stadigt. Plattformen för digitalisering är utan tvekan molnet. Nu går det över en i fas där det blir mer operativt och där tror vi att CIO:erna kommer att ta det steget verksamheten förväntar sig. För landets CIO:er gäller det att ta steget från planering till införande för att verkligen få nytta av molnet som idag erbjuder en enorm innovationskraft.

Back To Top